Słownik autorstwa Piotra Koniecznego, objaśniający terminy i pojęcia Stars!

 

 

   

 

Uwaga: co do znaczenia angielskich terminów patrz help w Stars!ach i/lub słownik ang-pl :)

 

 

 

1/2/3... - sześć liczb "10/16/9/12/11/7", ukazujących zaawansowanie technologiczne danej rasy, odpowiadają kolejnym dziedzinom nauki: energy, weapons, propulsion, construction, electrical, biotechnology
1ww
-
1 wonderful world, rasa mająca najwęższe z możliwych habów

 


 

 

a/3 - patrz oo/300
ABBS - Accelerated BBS start
AD8 - Alpha Drive 8
AFAIK - as far as I know -
AI - Artificial Intelligence (race played _exclusively_ by the computer, see "maid" below)
AH
-
patrz autohost
AR -
rasa Alternative Reality
ARM -
Advanced Remote Mining (jedna ze zdolności LRT)
AMP lub ampy - bimy w26 Anti-Matter Pulverizer
AP - Advantage Points / punkty do rozdysponowania przy tworzeniu rasy
ARM lub Army -rakiety  Armageddon Missiles(w24)
atrakcyjność -
zależy od kosztu statku, można ją policzyć Stars! Calculatorem.  Im bardziej atrakcyjny statek, tym większe prawdopodobieństwo, że w czasie bitwy w niego zacznie się strzelać najpierw - dlatego flary powinny mieć największą atrakcyjność
autohost -
popularny serwis hostujacy gry Stars pod http://starsautohost.org


 

 

B - Boranium
BB - patrz BS
BC -
Battle Cruiser (kadłub krążownika linowego rasy WM)
BD lub Def - Beam Deflector
BET -
Bleeding Edge Technology (jedna ze zdolności LRT)
BS -
battleship (kadłub pancernika)
BSC - Battle Super Computer
battle simulator -
program do testowania designow i symulowania przebiegu bitew
bazuki -
działko Phaser Bazooka, w8
bim -
jednostka uzbrojona w działa promieniowe (bimy)
BMC - Big Mutha Cannon
BMM - Beginner: Maximum Minerals
bor -
 boranium, zielony minerał
brama -
gate, wyposażenie baz orbitalnych umożliwiające skoki statków pomiędzy planetami z bramami (twoimi i sojuszników)
bramować -
wykorzystywać bramy
breeder -
bardzo dobra dla danej rasy planeta (zielona, wysokoprocentowa, zbliżona w habach do HW) na której można osiągnąć wysoki przyrost ludzi
bsim -
patrz battle simulator
BTW - by the way
bugi -
błędy programistyczne stars!ów, uznawane za cheaty - ich wykorzystywanie jest zabronione!

 


 

 

CA - rasa Claim Adjuster
Capital Ship - Okręt wojenny o ratingu przekraczającym 2000.
CC lub CA -
Cruiser (Krążownik)
CE -
Cheap Engines (jedna ze zdolności LRT)
CG -
cruiser z torpedami lub rakietami
CL -
light cruiser
cloaki -
urządzenia z dziedziny electronics zmniejszające widoczność statku na cudzych radarach (i przez to, mapach)
CoH -
Miniminer z Orbital Adjusters, od "Change of Heart"
Colonist Bomb - bombardowanie/zdobywanie wrogiej planety za pomocą kolonistów, nawet gdy posiada 100% obrony
CR -
cruiser (kadłub krążownika)
chaff -
patrz flara
cheat-
patrz bug
CPS - Complete Phase Shield
czerwony laser -
x-ray laser z technologii weapons


 

 

DD - destroyer (kadłub niszczyciela)
DDG - destroyer z torpedami / rakietami
Detonating Minefield - utrapienie wszystkich przeciwników  Space Demolition wybuchające pola minowe
DLL-7 - Daddy Long Legs 7
design -
projekt statku
doomy -
Doomsday Missile, rakiety w20
DN -
dreadnought (kadłub ciężkiego pancernika rasy WM)
dred -
patrz, DN
dziura -
patrz wormhole

 

 

EC / Cap - Energy Capacitor
ED - Energy Dampener (spowalnia wszystkie statki w czasie bitwy o 1)
EP - Enigma Pulsar (MT item)

 


 

-f/~f/!f - factoryless, rasy, które nie budują fabryk
factory efficiency (wydajność fabryk) - ilość resów produkowanych przez jedną fabrykę, koszt fabryki (w resach (resources), ilość fabryk obsługiwanych przez 10.000 kolonistów, koszt w germanium jednej fabryki (3 lub 4);
flaga -
planeta skolonizowana przez gracza na której jest niewiele ludzi (2500 lub mniej)
flara -
statek przeznaczony do odciągania rakiet wroga w czasie bitwy, zwykle skaut lub frgata z jednym laserem i tanim silnikiem
FF -
frigate (kadłub fregaty)
flota -
grupa statków na mapie
FM -
silnik Fuel Mizer
fontanna -
HW rasy AR, gdzie tysiące koparek wydobywają ogromne ilości minerałów
fracht -
statek transportowy

 


 

 

G - gdy dodane do oznaczenia kadłuba - oznacza :z rakietami lub torpedami (na przykład: DD oznacza "zwykłego" niszczyciela z działakami, a DDG niszczyciel rakietowy)
Gate Scans - Skanowanie planet za pomocą bram gwiezdnych czyli jeśli IT jest w Twojej galaktyce a właśnie pobudowałeś bazę z bramą to już wie co masz na planecie.
gedony -
patrz army
gejtować-
patrz skakać
generka -
tura, rok w grze
germ -
germanium, żółty minerał
górnik -
patrz koparka
Gravity lub grav lub G - grawitacja - jeden z współczynników wartości planety
grupa
-
pl.rec.gry.strategiczne, patrz usenet
GR -
Generalised Research (jedna ze zdolności LRT)
 

 

 

haby - środowisko zamieszkiwane przez dana rasę, określane przez parametry radiation, temperature and gravity (trzecie okno przy projektowaniu ras)
HE -
rasa Hyper Expansion
HG - Hyper Growth czyli Hiper Przyrostu (Rasa - często HE - zaprojektowana dla szybkiego przyrostu populacji, 1/1000 pop. efektywność, średnie ustawienie fabryk ~11/9/16 lub mogą być lepsze. Patrz także QS)
HP -
High Production, nazwa wolnych ras, które będą dominowały w późniejszych latach gry (2500+) ale są wcześniej łatwym łupem dla ras QS (Rasa zaprojektowana dla dużej wydajności fabryk, kosztem słabej wydajności kolonistów, 1/2500 efektywność populacji, ustawienie fabryk 15/7/20+ )
host -
osoba która hostuje grę (czyli do niej wysyła się pliki x a ona odsyła graczom pliki m); na popularnych AutoHoscie host obsługuje Host Utility
HR - hyper-resource (rzadko używane pojecie, czasem nazywane hybrydą QS z efektywnością populacji HG i ustawieniami fabryk HP.
HW -
homeworld, macierzysta planeta danej rasy

 


 

 

I lub ir - Ironium, niebieski minerał
IFE
-
Improved Fuel Efficiency (jedna ze zdolności LRT)
IIRC - if I recall correctly -
ini -
plik stars.ini w katalogu Windows
IM(H)O - in my (humble/honest) opinion -
IOW - in other words - inaczej, innymi słowami
IS -
rasa Inner Strenght
IS10 -
patrz zielony silnik
ISTM - it seems to me


 

 

jihady - Jihad Missile, rakiety w12
JOAT -
rasa Jack of All Trades
juggi -
Juggernaut Missiles, rakiety w16
 

 

 

kalkulator - program obliczający różne pomocne rzeczy w Starsach, dostępny na stronie Wodza
kolo -
patrz kolonizator
kolonizator -
statek z modułem kolonizacyjnym służący do zakładania nowych koloni
kompy -
część statku, komputery bojowe (el0, el11, el19)
koncentracja -
ile minerałów ma dana planeta
kontra -
design zaprojektowany specyficznie jako odpowiedź na design wroga
koparka -
statek do wydobycia minerałów (ang. miner)

 


 

 

Langston - Langston Shield, tarcza od MT
Ly lub Light year - dystans jaki pokonuje światło w ciagu jednego roku (ziemskiego). 9 000 000 000 000 km ( 9 * 10^12 km )
LF -
large freighter (kadłub dużego transportowca)
LH6 - Long Hump 6
LOL - "laughing out loud" or "lots of laughs"
LRT -
Lesser Racial Traits - opcjonalne zdolności ras (drugie okno przy projektowaniu ras)
LSP -
Low Starting Population (jedna ze zdolności LRT)

 

 


MA - Mineral Alchemy (jedna ze zdolności LRT)
maksowanie -
działanie mające na celu szybkie zwiększenie populacji planety do 100% i zbudowanie na niej przemysłu
Man Jet / MJ / Jet - Manoeuvring Jet
Mass accelerator / MD / Mass Driver - urządzenie orbitalne do strzelania pakietami minerałów
MG -
patrz multigenerka
Mega-D - Mega Disruptor
Mikołaj -
patrz MT
minowaczka - statek stawiający miny
miner -
minowaczka albo koparka, zależy od kontekstu i gracza :)
Mining robots - Roboty do opróżniania z minerałków niezamieszkałych światów.
mine efficiency -  koszt i liczba kopalni na planecie (There are variations on how the germanium cost is shown. Sometimes instead of 3g or 4g, people use g-box or no g-box, to indicate 3 or 4, respectively.)
Micro Management / MM -  (having to take care of lots of details each turn)
MPS -
Mega Poly Shell - pancerz od MT
MT -
Mystery Trader, za 5k boranium daje techy lub unikalne części, zwane 'zabawkami'
multigenerka x - generacja na raz x tur


 

 

NAP - Non-Agression Pact, zawierany miedzy graczami zwykle z zaznaczonym czasem wypowiedzenia (np.: NAP5- po ewentualnym wypowiedzeniu NAPa działania wojenne można rozpocząć dopiero po 5 latach) 
NAS -
No Advanced Scanners (jedna ze zdolności LRT)
NB - Nubian (kadłub nubiana)
NF - zobacz -f
niebieski laser -
laser z technologii weapons
Nexi - komputer Battle Nexus
NRE - No Random Events (brak zdarzeń losowych podczas rozgrywki, takich jak na przykład uderzenie komety w planetę)
NRSE -
No Ram Scoop Engines (jedna ze zdolności LRT)
nubki -
patrz NB


 

OA - Orbital adjuster, zabawka CA pozwalajaca na terraformowanie planety z orbity
OBRM -
Only Basic Remote Mining (jedna ze zdolności LRT)
oo/300 - pierwsza 'super' brama rasy IT
orgia -
floty Super Freigherów rasy IS z rozmnażającymi się jak króliki gigantycznymi ilościami kolonistów
OT - Overthuster (dopalacz)
overcloaker - statki wypełnione cloakami (zwykle nubki z ultracloakami) maskujące towarzyszącą im flotę
overgating -
bramowanie przekraczające parametry bram, doprowadzające do uszkodzenia bądź zniszczenia(zniknięcia) statków;


 

 

pakiet - minerały wystrzelone z MD
pakietować -
ostrzeliwać planetę z pakietów
PBEM - Play-By-E-Mail( granie przy użyciu poczty elektronicznej)
penskan -
skanery widzące co jest za/nad planetą (zielone na mapie, zwykłe są czerwone)
PGR - Planetary Growth Rate
pla - plik raportu wygenerowany poprzez reports -> planets
PPS - Public Player Scores
popdrop - desantowanie planety innego gracza w celu uzyskania techu
privek -
privateer (kadłub korsarza) - pierwszego porządnego transportowca kolonistów
PRT -
Primary Racial Traits, do wyboru na pierwszej stronie tworzenia rasy

 

 

QJ5 - silnik QuickJump5
QS -
Quick Start, szybkie rasy, które dominują we wczesnym etapie gry (do 2500) ale potem są łatwym łupem dla wolnych ras HP, zobacz też HR
Qstars -
strona Wodza poświęcona Stars!
 


 

 

R - Radiation, jeden z parametrów środowiskowych planety
r0-r6
-
bron o zasięgu 0-6 (odpowiednio)
rak - rakiety albo okręt uzbrojony w rakiety
RB - Robber Baron Scanner (SS only)
regenerka -
powtórna generacja danego roku
Remote Terraformers - Statki(przeważnie mini-minery) z Orbital Adjuster, do terraformowania planet
Resources / resy - Określa Twoje możliwości produkcyjne, mozna ją traktowac jak pieniądze.
RHRS / Rad-Ram- Radiating Hydro-Ram Scoop, pierwszy silnik strumieniowy(Ram-Scoop) dostępny na 6 poziomie prop.
RL - real life
robal -
patrz wormhole
RS - Regenerating Shields
RW - Race Wizard, tam "wyczarowujesz" swoją rasę

 

 

 

SD - rasa Space Demolition
score -
punktacja
skakać -
używać bram
skrap -
statek do zeskrapowania (zezłomowania), zwykle w celu uzyskania techu
skrapowanie -
złomowanie, zwykle w celu zyskania techów na statkach przekazanych przez sojusznika
slot -
desing używanego statku, w Stars! każda rasa ma limit 16 slotow na statki i 8 na bazy gwiezdne, jeśli chcesz zbudować nowy design (a nie masz wolnego slotu), musisz skasować jakiś stary
Speed Trap - Miny, które jeśli statek w nie trafi, zatrzymują go. Nazywane także Speed Bump.
srebny silnik -
silnik Tran-Star Drive
SS -
rasa Super Stealth
STA / ST - Slower Tech Advances, zwiększa koszt wymyślania nowych technologi
stack / stos -
eskadra statków jednego typu w jednej flocie, w bitwie połączona w jeden 'zbiór' (dzielą osłony)
Stargate - patrz brama.
stars.ini -
patrz ini
sweeper -
desing przeznaczony do niszczenia min (trałowiec)
Superlat / Suplat / SL - Superlatanium
symulator -
patrz battle simulator
szpieg -
zamaskowany statek ze skanerami na terytorium innego gracza

 


 

 

T - Temperature, jeden z parametrów środowiskowych planety
tachar
-
galeon albo nubian wyposażony w Tachion Detectors
techy -
technologia
terka -
statki rasy CA wyposażone w Orbital Adjustery
TS-10 - Trans Star 10, znany również jako srebrny silnik
transportowce - patrz frachty
TT -
Total Terraforming (jedna ze zdolności LRT)

 


 

 

UD - Ultra Driver, tech orbitalny do strzelania pakietami
UR -
Ultimate Recycling (jedna ze zdolności LRT)
usenet -
poszukaj wyjaśnienia na www.google.com, to temat na osobny artykuł


 

 

 

 

w0 - zrobienie czegoś przez statki ręcznie (w tym miejscu w którym są na mapie, zrzucanie/ładowanie) a także rozkaz automatyczny wykonany przez jednostkę bez ruszania się z miejsca (w odróżnieniu do w1 gdzie następuje czynność po zmianie lokacji)
w1 - jw. ale przez wydaniu rozkazu w turze A odbędzie się to w turze A+1 w miejscu wskazanym na mapie w turze A
waypoint -
ustalona przez gracza planeta lub punkt w przestrzeni, gdzie mają lecieć statki
wormhole -
korytarz podprzestrzenny pozwalający na przelot w ciągu jednego roku w dalsze (bądź bliższe) rejony galaktyki
WM -
rasa War Monger
WZ - warunki zwycięstwa w danej grze


 

 

zabawki - unikalne części jakie daje Mystery Trader (MT)
zielony silnik -
silnik Interspace-10

 

 

 

żółty silnik - silnik Transgalactic Drive